Onze projecten

Hier werken we aan duurzame energie.

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS ontwikkelt duurzame energie in de regio Hart van Brabant. Dat doen we door grootschalige projecten voor wind- en zonne-energie te realiseren, waarbij we vraag en aanbod zo slim mogelijk combineren met de opslag van energie.

Wat zijn energiehubs?

Een energiehub is een plaats waar de opwek van duurzame energie grootschalig kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld met windmolens of zonprojecten. Om dit in een modern energiesysteem in te passen is vaak een slimme combinatie van vraag, aanbod en opslag van energie nodig. Daarvoor hebben de overheden zoekgebieden aangewezen in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Smart energy hubs

Binnen een hub kunnen we een koppeling maken met grootverbruikers van energie, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in het buitengebied. Zo stemmen we vraag en aanbod op elkaar af, waarmee we extra ruimte creëren voor de opwek van duurzame energie en het elektriciteitsnetwerk minder belasten. Dan praten we over een ‘smart energy hub’.

Integrale opgave

Rondom energiehubs spelen vaak ook andere thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, recreatie, landbouw, natuur of aanpassing aan klimaateffecten. De energiehubs worden daarom onderdeel van de bredere gebiedsopgave, waarbij de energie- en klimaatopgaven hand-in-hand gaan met andere ontwikkelingen in een integraal gebiedsproces.

Ontwikkelen mét de omgeving

Wij nemen het initiatief bij de realisatie van energiehubs, maar ontwikkelen de wind- en zonprojecten niet alleen. Bij onze energieprojecten kunnen inwoners en ondernemers meedenken, meepraten en meedoen, bijvoorbeeld via inspraakavonden en overleggen. Bovendien werken we samen met gebiedspartners, zoals gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, grondeigenaren en lokale energiecoöperaties. Ook bij de exploitatie van de wind- en zonprojecten vinden we dat de omgeving financieel moet kunnen participeren. Daarom is 50 procent lokaal eigendom ons startpunt bij de ontwikkeling van de energiehubs.

De energiehubs in Hart van Brabant

Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van energiehubs in 5 zoekgebieden in Hart van Brabant, die tussen 2025 en 2030 gerealiseerd kunnen worden. Dat is maatwerk, want elk gebied en elke energiehub kent zijn eigen opgave en dynamiek.

Klik op de energiehubs hieronder voor meer informatie over de projecten die inmiddels zijn gestart.

De Baars

Rondom het infrastructurele knooppunt De Baars ontwikkelt Publiek Ontwikkelbedrijf REKS met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek een energiehub, die de poort vormt naar de Kempen, het Van Gogh Nationaal Park, Beekse Bergen en Tilburg.

Kattenberg

Langs de A58 tussen Tilburg en Eindhoven, vlakbij het gebied Kattenberg, ontwikkelt Publiek Ontwikkelbedrijf REKS een energiehub waar zonne- en windenergie wordt opgewekt. De energietransitie in dit gebied wordt gecombineerd met andere opgaven...

Gemeente Heusden

Publiek Ontwikkelbedrijf en gemeente Heusden ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeksfase energiehub

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de gemeente Heusden hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin ze hebben afgesproken

Vacature: projectleider gebiedsontwikkeling energie

Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV zoekt: ervaren projectleider gebiedsontwikkeling energie om in de regio Hart van Brabant de ontwikkeling

Grootschalige opwek duurzame energie in De Baars en Kattenberg stap dichterbij

Op 12 maart hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg