Kattenberg

Energie voor toekomstbestendige landbouw en natuur

Langs de A58 tussen Tilburg en Eindhoven, vlakbij het gebied Kattenberg, ontwikkelt Publiek Ontwikkelbedrijf REKS een energiehub waar zonne- en windenergie wordt opgewekt. De energietransitie in dit gebied wordt gecombineerd met andere opgaven, zoals de overgang naar duurzame en toekomstbestendige landbouw. Daarnaast hebben we aandacht voor koppelkansen op het gebied van natuurversterking, herstel van het watersysteem, klimaatadaptatie en recreatie.

Het proces

Voor dit zoekgebied werken we samen met de gemeenten en het waterschap De Dommel in de komende periode een gebiedsvisie uit. Hierin werken de de invulling van de energiehubs uit in samenhang met de andere opgaven in het gebied. Deze gebiedsvisie wordt het ruimtelijke kader waarbinnen de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden. De eerste fase van de planvorming in dit zoekgebied wordt gezamenlijk met het nabijgelegen zoekgebied De Baars opgestart. Daardoor kunnen we een integraal beeld krijgen van de opgaven in de omgeving.

Wil je meer informatie over project De Baars? Neem dan contact op met projectleider Johan van de Heijning via johan.vandeheijning@pobreks.nl of 06-53359186.

Grootschalige opwek duurzame energie in De Baars en Kattenberg stap dichterbij

Op 12 maart hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg