Over ons

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS is in 2023 opgericht door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en het Energiefonds Brabant. Onze maatschappelijke doelen zijn een betere verdeling tussen de lusten én de lasten van de opwek van duurzame energie en de aanpassing van de omgeving aan het veranderende klimaat. Daarbij houden we ook rekening met andere gebiedsopgaven, zoals natuurontwikkeling, infrastructuur, woningbouw en recreatie en financieren we aanpassingen van onze omgeving aan het veranderende klimaat.

Onze organisatie

Ons kleine maar slagvaardige team neemt het voortouw bij de ontwikkeling van energieprojecten. We werken van globale gebiedsafbakeningen toe naar concrete projecten en zitten dicht op de realisatie van die projecten. Daarbij opereren we op het snijvlak tussen de publieke besluitvorming (de overheid) en de particuliere projectontwikkeling (de markt).

We willen duurzame energie ontwikkelen in energiehubs waar de omgeving trots op is. Daarom werken we samen met inwoners en bedrijven die plek hebben voor energie-initiatieven. Maar ook met de toekomstige eigenaren van de energieprojecten: inwoners en ondernemers die willen participeren in de exploitatiefase. Niet voor niets is 50 procent lokaal eigendom ons uitgangspunt.

Ons team

Het team van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS bestaat uit:

Medewerkers energiehubs

De energiehubs die wij ontwikkelen, hebben een projectleider en een participatiemanager. De projectleider is verantwoordelijk voor de projectontwikkeling in de hubs, waarmee hij invulling geeft aan de uitvoering van de energie-ambities in Hart van Brabant. De projectleider werkt hierbij samen met onder andere de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de publieke besluitvorming. De participatiemanager geeft de participatie vorm en voert die uit.

Op dit moment zijn de volgende projectleiders en participatiemanagers actief:

Johan van de Heijning, projectleider zoekgebieden De Baars en Kattenberg Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Johan van de Heijning
projectleider zoekgebieden De Baars en Kattenberg

Jort Verhoeven, projectleider zoekgebieden De Baars en Kattenberg Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Jort Verhoeven
projectassistent zoekgebieden De Baars en Kattenberg

Sophie Gunnink

Sophie Gunnink
participatiemanager zoekgebieden De Baars en Kattenberg

Frank de Bruijn, projectleider zoekgebieden Tilburg-Noord Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Frank de Bruijn
projectleider zoekgebieden Tilburg-Noord

Raad van commissarissen

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS heeft een raad van commissarissen (RvC), die toezicht houdt op het bestuur en ondersteuning geeft in de vorm van advies. De raad bestaat uit drie onafhankelijke commissarissen:

Ellen Lastdrager, voorzitter van de raad van commissarissen van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Ellen Lastdrager
voorzitter raad van commissarissen

Daniël van Dongen, commissaris bij Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Daniël van Dongen
commissaris

Algemene vergadering van aandeelhouders

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS is een besloten vennootschap (bv), met als aandeelhouders het Energiefonds Brabant en de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg. Zij vormen samen de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA komt minstens één keer per jaar bijeen.