Bij Publiek Ontwikkelbedrijf REKS gaan we voor duurzame energie in de regio Hart van Brabant. We realiseren bijvoorbeeld projecten voor wind- en zonne-energie, waarbij we vraag en aanbod zo slim mogelijk combineren met de opslag van energie. Daarbij betrekken we de omgeving en hebben we aandacht voor andere opgaven in het gebied. Ook investeren we in klimaatprojecten in de regio. Zo dragen we bij aan een CO2-neutraal en klimaatbestendig Hart van Brabant.

Voor duurzame energie en klimaat

We ontwikkelen energiehubs, waar wind- en zonprojecten samenkomen met de opslag van energie. Daarbij staat de omgeving voor ons centraal. We werken samen met gebiedspartners en betrekken belanghebbenden bij onze projecten. Bovendien is ons vertrekpunt dat de omgeving, zoals omwonenden, ondernemers en lokale energiecoöperaties, in de exploitatiefase voor minimaal 50 procent eigenaar kan worden van de energiehubs.

We gaan dus voor het maatschappelijk belang en zoeken daarbij naar integrale oplossingen. We vinden het belangrijk dat de windmolens en zonprojecten passen in het landschap en houden rekening met natuurontwikkeling, infrastructuur, woningbouw en recreatie. Bovendien financieren we met de opbrengsten klimaatprojecten die onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor hebben wij in 2024 het Regionaal Klimaatfonds REKS opgericht.

Over Publiek Ontwikkelbedrijf REKS

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS is in 2023 opgericht door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en het Energiefonds Brabant. Hiermee geven zij uitvoering aan de energieambities die gemeenten, waterschappen en provincie hebben geformuleerd in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Met Publiek Ontwikkelbedrijf REKS houdt de overheid regie op de energietransitie en zorgt zij voor integrale oplossingen in de beperkt beschikbare ruimte en een efficiënte en effectieve aanpak. Bovendien blijven de opbrengsten van wind- en zonne-energie zo in de regio. Onze maatschappelijke doelen zijn dan ook een betere verdeling tussen de lusten én de lasten van de opwek van duurzame energie en de aanpassing van de omgeving aan het veranderende klimaat.

Gemeente Heusden

Publiek Ontwikkelbedrijf en gemeente Heusden ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeksfase energiehub

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de gemeente Heusden hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin ze hebben afgesproken

Vacature: projectleider gebiedsontwikkeling energie

Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV zoekt: ervaren projectleider gebiedsontwikkeling energie om in de regio Hart van Brabant de ontwikkeling

Grootschalige opwek duurzame energie in De Baars en Kattenberg stap dichterbij

Op 12 maart hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg