De Baars

Een energiek en klimaatrobuust landschap

Rondom het infrastructurele knooppunt De Baars ontwikkelt Publiek Ontwikkelbedrijf REKS met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek een energiehub, die de poort vormt naar de Kempen, het Van Gogh Nationaal Park, Beekse Bergen en Tilburg.

De energietransitie in dit gebied langs de A58 ten zuiden van Tilburg komt samen met andere opgaven op het gebied van mobiliteit, natuur, klimaat, biodiversiteit, landschap en recreatie. Daarom werken we hier aan een integrale gebiedsontwikkeling.

Het proces

Voor dit zoekgebied werken we samen met de gemeenten en het waterschap De Dommel in de komende periode een gebiedsvisie uit. Hierin werken de de invulling van de energiehubs uit in samenhang met de andere opgaven in het gebied. Deze gebiedsvisie wordt het ruimtelijke kader waarbinnen de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden. De eerste fase van de planvorming in dit zoekgebied wordt gezamenlijk met het nabijgelegen zoekgebied Kattenberg opgestart. Daardoor kunnen we een integraal beeld krijgen van de opgaven in de omgeving.

Wil je meer informatie over project De Baars? Neem dan contact op met projectleider Johan van de Heijning via johan.vandeheijning@pobreks.nl of 06-53359186.

Grootschalige opwek duurzame energie in De Baars en Kattenberg stap dichterbij

Op 12 maart hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg