Vacature: projectleider gebiedsontwikkeling energie

Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV in Hart van Brabant zoekt:

ervaren projectleider gebiedsontwikkeling energie om in de regio Hart van Brabant de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten in energiehubs tot stand te brengen.

Wat is het speelveld?

 • In de Regionale Energie en Klimaatstrategie van Hart van Brabant zijn een zevental zoekgebieden aangewezen voor wind- en zon-projecten. Een aantal zoekgebieden strekt zich uit over meerdere gemeentes. Naast energie-opwek gaat het ook om klimaatadaptatie-projecten en ligt het voor de hand om ook combinaties met energieopslag en flexibiliteit mee te nemen. Ook in Brabant zorgt netcongestie voor forse beperkingen op de realisatie.
 • In veel gevallen is het vaststellen van een gebiedsvisie een belangrijke eerste stap.
 • In alle gevallen wordt er nauw samengewerkt met gebiedseigenaren, een burgertafel, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant. Randvoorwaarde voor de energieprojecten is 50% participatie van lokale burgers en bedrijven.
 • Je werkt onder aansturing vanuit POB REKS, maar in de context van verantwoordelijkheid en besluitvorming van de direct betrokken gemeenten en samen met de andere stakeholders.

Wat ga je doen?

 • Je draagt bij aan het doel van POB REKS om het gehele proces van visie- en planvorming en doorontwikkeling naar energie- en klimaatprojecten in de regio vorm te geven. Dat betekent niet alleen vertalen in energietransitie/opgaven maar ook in het realiseren van klimaatdoelstellingen (incl. klimaatadaptatie) en een goede landschappelijke inpassing van de verschillende in het gebied aanwezige en te realiseren functies. De stap naar concrete projecten betekent ook de verantwoordelijkheid voor de projectontwikkeling, de samenwerking met grondeigenaren en marktpartijen en afstemming met alle stakeholders.
 • Je bent als projectleider aan de ontwikkelkant verantwoordelijk voor dit proces in nader te bepalen specifieke zoekgebieden.
 • De stappen in de besluitvorming worden in samenspraak met de gebiedseigenaren, een burgertafel, gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant gezet.
 • Je ben medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het participatieproces dat een belangrijk onderdeel vormt van de opgave.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het project en rapporteert hierover aan de directeur.

Wie ben jij?

 • Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten in ingewikkelde settings over meerdere jaren.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van business cases, contractvorming en onderhandelen op het
  gebied van de ontwikkeling van duurzame energie.
 • Je bent in staat om complexe projecten zelfstandig te leiden en dit toon jij aan met jouw relevante werkervaring in de rol van projectleider.
 • Je hebt ervaring in politiek, bestuurlijke processen die gemeentegrens overschrijdend zijn en zich in een bestuurlijk complex speelveld afspelen.
 • Je beschikt over een HBO/-WO werk- en denkniveau met projectmanagement, bij voorkeur in het ruimtelijk en/of economisch domein; kennis en affiniteit met de energietransitie- en klimaatopgaven is een belangrijke pré.
 • Je bezit doorzettingskracht, bent resultaatgericht en je kunt overtuigend zijn om tot praktische besluiten te komen.

 

Wat bieden we?

POB REKS is een jonge, kleine organisatie. POB REKS is aan de slag gegaan op basis van heldere afspraken met haar publieke aandeelhouders en met een ambitieus doel. Je gaat deel uitmaken van een klein slagvaardig team, dat werkzaamheden uitvoert in samenspraak met veel andere direct betrokkenen vanuit de deelnemende gemeenten en Energiefonds Brabant. De verdeling van taken en werkzaamheden binnen POB REKS kan mede worden bepaald op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en expertise van het team als geheel.

We werken vanuit de faciliteiten van de gemeente Tilburg en het werkgebied is de regio Hart van Brabant. Werkzaamheden zullen naar verwachting hybride van karakter zijn: voor een groot deel op locatie, maar ook digitaal. De verwachting is dat dit projectleiderschap ca. 2 dagen per week kost.

Opdrachtgever: POB, vertegenwoordigd door heer J. oude Lohuis joop.oudelohuis@pobreks.nl; meer informatie: mevr. I. Slagboom iris.slagboom@pobreks.nl

Belangstelling?  

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Iris Slagboom of Joop oude Lohuis. Gesprekken vinden plaats eind maart en begin april 2024. Bij de selectie zijn meerdere mensen betrokken.