Publiek Ontwikkelbedrijf en gemeente Heusden ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeksfase energiehub

Gemeente Heusden

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de gemeente Heusden hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin ze hebben afgesproken om samen de onderzoeksfase voor een energiehub in Heusden uit te voeren. Dit proces moet leiden tot een of meer voorkeurslocaties en criteria waar een eventuele energiehub aan moet voldoen.

Haalbaarheid en participatie

In de overeenkomst hebben Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de gemeente Heusden afgesproken dat het ontwikkelbedrijf een verdiepend haalbaarheidsonderzoek doet naar de geschiktheid van zoekgebieden in Heusden. Ook de uitvoering van een participatietraject voor onder andere de locatiekeuze valt onder het doel van de samenwerking. De uitkomsten hiervan kunnen vervolgens gebruikt worden voor een omgevingsprogramma. De gemeente stelt de kaders vast voor de onderzoeksfase.

Energiehub in Heusden

De gemeente Heusden besloot in december 2022 om te laten onderzoeken of een energiehub haalbaar is op haar grondgebied. Uit dit haalbaarheidsonderzoek bleek in oktober 2023 dat er kansrijke gebieden zijn voor een energiehub en dat er daarom nader onderzoek zal worden gedaan. Een plan-MER-beoordeling met participatietraject is de volgende stap in het proces naar de ontwikkeling van een mogelijke energiehub.