Grootschalige opwek duurzame energie in De Baars en Kattenberg stap dichterbij

Op 12 maart hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg besloten gebiedsvisies op te stellen voor De Baars en Kattenberg. Deze twee zoekgebieden zijn in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 1.0 aangewezen als kansrijk voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS neemt de uit deze bestuursopdracht voortkomende projectontwikkeling voor zijn rekening.